Coronavirus

Coronavirus
14 oktober 2020 No Comments » Nieuws Jessica van Oeveren

Hier houden wij actuele informatie bij voor al onze leden, de ouders/verzorgers en de trainers van De Samensprong!

#11 (04-11-2020)

Gisteravond 3-11 jl. zijn tijdens de persconferentie extra maatregelen aangekondigd, die de rijksoverheid vanaf vandaag 22.00 uur instelt. Voor onze vereniging betekent dat:

 • Groepslessen verboden zijn voor in ieder geval de komende 2 weken.
 • Een groepsles is een les met één instructie aan iedereen tegelijk. Dat geldt in ieder geval voor onze volwassen recreatie groepen.
 • 18+ turn(st)ers trainen wel door maar in groepjes van 2 personen met 1.5 meter afstand tot elkaar en tot andere groepjes.

Er is op dit moment veel discussie over de interpretatie van groepslessen. Gezien de intentie van de overheid met deze maatregel menen wij als bestuur dat het verstandiger is om de volwassen recreatie groepen niet door te laten trainen. De regels voor sporters onder de 18 blijven onveranderd, zij kunnen blijven trainen onder de al geldende maatregelen. Voor onze 18+ turn(st)ers betekent het kleinere groepen (van vier naar twee, met 1.5 meter afstand); zij vallen buiten de groepsles definitie.

Het kan zijn dat de Veiligheidsregio en de gemeente Breda nog aanvullende maatregelen nemen of dat er een andere interpretatie komt van bovengenoemde maatregelen. Mocht dat opnieuw impact hebben op onze trainingen, dan geven we je hier een nieuwe update.

#10 (14-10-2020)

N.a.v. de persconferentie van dinsdagavond 13-10 jl. van het Kabinet, zijn we blij dat we door mogen gaan met onze turn- en andere sportieve activiteiten. De aangescherpte regels zijn voor ons goed te hanteren, informatie daarover hebben we per e-mail naar jullie verzonden. Einde van deze week komen we ook met informatie hoe we komende weken zullen omgaan met de door de overheid opgelegde verplichte reservering en gezondheidscheck.

#9 (24-6-2020)

Helaas moeten wij per direct stoppen met ALLE trainingen op het terrein van Zwembad De Kuil. De reden: een opengescheurd nest van Eikenprocessierupsen. Gisteren hebben al diverse trainers en sporters last gekregen van de brandharen. We zijn in gesprek met de gemeente of er vanaf 1 juli weer binnen getraind mag worden. Hun besluit verwachten wij a.s. vrijdag 26 juni. Wij informeren jullie daarover zodra we duidelijkheid hebben wie en onder welke voorwaarden binnen mag trainen! Mocht jouw eigen groep in de tussentijd nog gaan trainen op een alternatieve locatie, word je daarover door je trainer geïnformeerd. 

#8 (8-5-2020)

Start buitentrainingen

Vanaf maandag 11 mei a.s. gaan de buitentrainingen van start voor onze jeugdleden t/m 18 jaar én de leden vanaf 18 jaar die in onze turngroepen trainen! Het gaat om zowel de recreatieve- als de wedstrijdgroepen. Klik hier voor hun rooster! In dit document vind je naast het rooster ook de informatie over materialen en de buitenlocaties. Wij zijn de mensen waar we te gast zijn zeer dankbaar voor het geheel belangeloos beschikbaar stellen van hun privéterreinen.

We verwachten dat je je goed houdt aan de aanwijzingen in het protocol voor alle leden, trainers en ouders/verzorgers én die van de Corona-coördinatoren (CoCo’s) ter plaatse. Klik hier voor het Coco-protocol. Lees daarom de protocollen goed door en de regels omtrent het brengen en halen van jeugdleden in het hierboven genoemde rooster.

En de volwassen sporters van de recreatiegroepen dan?

N.a.v. de nieuwe versoepelingen vanuit het RIVM, streven wij ernaar om ook zo snel mogelijk de lessen op te starten voor onze volwassen recreatiegroepen. Hierover vergaderen de trainers en het bestuur vanavond. Informatie volgt binnenkort.

Mocht je vragen hebben of je willen aanmelden als Corona-coördinator, neem dan rechtstreeks contact op met de trainer van uw kind of met onze hoofdtrainer: bjorn@samensprong.nl

Vragen rondom contributie

Bestuur en trainers zijn erg blij met de betrokkenheid bij De Samensprong van zoveel leden en ouders/verzorgers in de afgelopen periode. Dit heeft ervoor gezorgd dat de vereniging deze periode goed is doorgekomen en nu haar activiteiten weer kan opstarten. Vanuit de gemeente horen wij positieve berichten over financiële steun aan verenigingen (bijvoorbeeld door middel van het kwijtschelden van huurgelden). Mocht dit daadwerkelijk worden gerealiseerd, dan komt deze steun vanzelfsprekend ten goede van onze leden. Wij hopen hierover op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen en hier iedereen over te kunnen informeren. 

Voor nu wensen wij alvast alle jeugdleden en trainers veel buitensportplezier!

#7 (3-5-2020) Op dit moment zijn wij hard aan het werk om voor onze jeugdleden (tot en met 18 jaar) een veilig, leuk en goed trainingsaanbod te realiseren in de buitenlucht. Dit betekent onder andere overleggen met de gemeente en buitensportaanbieders, zoals bijvoorbeeld een hockey- en voetbalvereniging. We maken protocollen, regelen materialen, plannen lessen in en maken een rooster van (assistent)-trainers. Wij informeren je uiteraard direct, zodra we weten waar, wanneer en hoe we kunnen starten!

Corona-coördinatoren nodig!

Een van de eisen van NOC*NSF en de overheid om in groepen buiten te kunnen sporten, is dat iedere groep begeleid wordt door een zogenoemde corona-coördinator. Wij hebben wekelijks minimaal 10 corona-coördinatoren nodig. Dit vraagt dan ongeveer twee uur van je tijd in de namiddag of avonduren. Wij verzoeken je, de ouders/verzorgers, echt heel dringend zich voor deze broodnodige en tijdelijke functie te melden bij de trainer van jouw kind of bij het bestuur (via bestuur@samensprong.nl).

Wat doet een corona-coördinator?

 • Deze coördinator ziet tijdens de trainingen, op een duidelijke en positieve manier, toe op het naleven van het opgestelde protocol.
 • De komende periode vervul je deze rol tijdens één of meerdere trainingen.

Alleen met corona-coördinatoren is het mogelijk om onze jeugdleden weer te laten sporten!

Andere sportieve hulp… Je kunt ook op een andere manier helpen. Om het aanbod voldoende te variëren, zoeken wij tevens naar bewegingsactiviteiten vanuit andere disciplines (bijv. dans, free running, atletiek en bootcamp). Verzorg jij normaal (buiten)sportlessen in je werk of vrije tijd en vind je het leuk om deze lessen -altijd geassisteerd door onze eigen trainers- een keer bij De Samensprong te geven. Neem dan alsjeblieft ook hiervoor contact op met het bestuur.

Peuter- en kleutergym én training voor volwassenen starten nog niet op dit moment vanwege de overheidsmaatregelen. Voor de peuters en kleuters vinden wij het niet verantwoord dat de trainer volgens het protocol te allen tijde op anderhalve meter afstand moet blijven. Vanzelfsprekend hopen wij dat ook jij of jouw kind weer snel mag komen sporten.

Welkom! Mocht je het leuk vinden om een (paar) keer corona-coördinator te zijn of wil je wellicht een andere taak op je nemen om trainers en bestuur te ondersteunen, wees dan van harte welkom. Je kunt dit doorgeven bij je eigen trainer of bij het bestuur.
Samen kunnen we zorgen voor een veilig en mooi sportaanbod voor onze jeugdleden!

#6 (23-4-2020) Het is misschien nog niet helemaal wat iedereen hoopte, maar in elk geval kondigde het Kabinet afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie een versoepeling aan van de corona-maatregelen:

Vanaf woensdag 29 april mogen verenigingen weer buiten sporten. Dit geldt alleen voor de jeugdleden tot en met achttien jaar:

 • Kinderen t/m twaalf jaar trainen in groepsverband zonder anderhalve meter afstand tussen elkaar.
 • Jongeren van dertien t/m achttien jaar trainen in groepsverband alleen wanneer dat kan met anderhalve meter afstand tussen elkaar.
 • Wedstrijden blijven afgelast, mogen niet georganiseerd worden.

Voor een vereniging als de onze is dat uiteraard een uitdaging, maar we verwachten niet dat het onmogelijk is! Een enthousiast team van trainers en bestuursleden is aan het kijken:

 1. of we de trainingen kunnen hervatten
 2. waar die kunnen plaatsvinden
 3. hoe we samen kunnen zorgen voor de veiligheid van onze jeugdleden en trainers.

Voor alle volwassen leden in onze andere sportgroepen zullen we, als de maatregelen op termijn ook voor die leeftijdscategorieën worden versoepeld, ook kijken hoe we de trainingen kunnen aanpassen.

We hopen jullie in de aankomende dagen meer te kunnen vertellen wat we gaan doen met de trainingen voor onze jeugdleden. Lees ook op de site van de KNGU over de versoepelde maatregelen voor de jeugd.

#5 (29-3-2020) Allereerst hopen wij als Bestuur dat het goed gaat met jullie en jullie familie in deze pittige tijden. Breda en Prinsenbeek lijken erg getroffen te zijn door het coronavirus, getuige ook een recent krantenartikel in BN de Stem. Wat betreft onze verenigingsactiviteiten, verwachten we a.s. dinsdag een update van de overheid en daarop volgend een beleidsadvies van NOC*NSF en de KNGU over de mogelijkheid om de trainingen al dan niet weer te kunnen starten (en zo ja in welke hoedanigheid). In ieder geval zijn er géén trainingen in de Drie Linden mogelijk t/m 6 april. Gezien de huidige situatie verwachten wij daarin nog geen verandering op korte termijn.

De KNGU heeft officieel bekend gemaakt dat het wedstrijdseizoen helaas ten einde is gekomen (https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus-zorgt-voor-abrupt-einde-aan-het-wedstrijdseizoen). Mooi om te zien dat onze trainers en leden niet bij de pakken gaan neerzitten en actief zijn met verschillende ‘challenges’ en oefeningen om fit te blijven. Bewijzen hiervan kun je terugzien op onze Facebook– en Instagram-pagina’s. Laat je erdoor inspireren en doe mee!

#4 (16-3-2020) N.a.v. aanvullende landelijke maatregelen zijn alle trainingen en wedstrijden gestaakt t/m maandag 6 april a.s. Trainers proberen via de sociale media-kanalen programmaatjes te sturen zoals bijvoorbeeld de spagatenbingo om de conditie en flexibiliteit op peil te houden. We wensen iedereen gezondheid toe komende weken en het doorzettingsvermogen om afstand te houden tot elkaar.

#3 (14-3-2020) N.a.v. de persconferentie van premier Rutte op 12 maart jl. en in lijn met de aangepaste richtlijnen van de KNGU, heeft het Bestuur besloten om alle trainingen en wedstrijden te staken t/m dinsdag 31 maart a.s. Dat betekent dus ook dat de KNGU-wedstrijd op 28 maart en ons eigen Clubkampioenschap op 29 maart helaas niet door kunnen gaan.

Wat betreft de contributie verwachten wij geen aanpassing te kunnen maken, daar de kosten van de Samensprong gewoon doorlopen. Zoals bijvoorbeeld de huur van de gymzaal en turnhal. Als Bestuur zijn wij van mening dat de gezondheid van onze leden en trainers voorop staat. Wij vragen daarom om je begrip in deze situatie.

Wanneer er wijzigingen zijn, informeren wij je opnieuw. Namens het Bestuur hopen wij alle leden en trainers weer spoedig terug te kunnen zien in de Drie Linden!

#2 (11-3-2020) Het RIVM heeft gisteren het advies gegeven om zeer terughoudend te zijn met sociale activiteiten en contacten. Daarnaast heeft de KNGU vandaag het bericht verspreid dat alle activiteiten en wedstrijden in Brabant tot en met 16 maart afgelast zijn én dat sporters uit Brabant niet mogen deelnemen aan de landelijke wedstrijden. 
Naar aanleiding van deze adviezen en maatregelen, heeft het bestuur van De Samensprong besloten dat alle lessen, trainingen en activiteiten NIET zullen doorgaan tot en met maandag 16 maart. Op basis van de dan geldende adviezen vanuit het RIVM en de KNGU zullen we na het weekend bekijken of activiteiten weer hervat kunnen worden. 
Voor wat betreft de wedstrijden die op 28 en 29 maart in Prinsenbeek gepland zijn (waaronder de clubkampioenschappen), geldt dat we de ontwikkelingen volgen en je op de hoogte houden.

#1 (8-3-2020) Graag willen wij je wijzen op de richtlijnen van het RIVM en daaruit volgend die van de KNGU (Dutch Gymnastics). Deze geven duidelijk aan wat jij moet doen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Wij verzoeken je dringend maar vriendelijk deze richtlijnen op te volgen.

Voel jij of voelt jouw kind zich niet lekker? Ben jij (of jouw kind) verkouden, hoest je, heb je koorts: Kom dan zeker niet naar de training (of wedstrijd). Let op: De adviezen kunnen de komende tijd wijzigen en jouw acties daarmee mogelijk ook. Check de actuele richtlijnen vóórdat je naar de Drie Linden komt.

We rekenen op je medewerking!