Vertrouwenscontactpersoon

Voor welke soort vraag, klacht of probleem kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een VCP fungeert als eerste opvang voor al onze sportleden of hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers, toeschouwers en alle vrijwilligers (trainers en assistent-trainers, bestuur, wedstrijdcommissie enz.). Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

Je kunt haar e-mailen bij een vraag, klacht of probleem over:

  • het niet naleven van de vuistregels.
  • het niet naleven van de KNGU-gedragsregels door de begeleiders.
  • wanneer je je niet gehoord voelt terwijl je het probeerde te bespreken met een begeleider van de Samensprong.

Als de klacht dermate ernstig is kan de VCP de klacht formeel in behandeling nemen. 

Bij wie kun je terecht voor je vraag, klacht of probleem over grensoverschrijdend gedrag?

Binnen de Samensprong zijn er momenteel twee VCP’s. Je kunt hen bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@samensprong.nl. Je mag in je bericht jouw telefoonnummer vermelden, wanneer je wil dat zij persoonlijk contact met je opnemen.

Wil je meer lezen over de rol van de vertrouwenscontactpersoon?

Op pagina 4, 5 en 6 van ons beleid over een veilig sportklimaat lees je meer over onze vuistregels en het werk van de vertrouwenspersoon.