Vereniging

VerenigingSamensprong Lid worden

De Samensprong is een sportvereniging die al bestaat sinds 1958. Natuurlijk is er in al die jaren een hoop veranderd, maar één ding is gebleven: het plezier om samen te sporten. Jong en oud, vrijblijvend of fanatiek: iedereen kan bij ons terecht.

Algemene ledenvergadering

Klik voor het verslag op: Notulen Algemene Leden Vergadering 23-01-2020

Klik hier voor het verslag van de Algemene ledenvergadering van 24 januari 2019

Klik hier voor het verslag van de Algemene ledenvergadering van 25 januari 2018

Klik hier voor het verslag  van de Algemene ledenvergadering van 23 maart 2017

Klik hier voor het verslag  van de Algemene ledenvergadering van 24 maart 2016

Deskundige trainers

De inzet en het enthousiasme van de trainers en de vele vrijwilligers zorgen voor een prettige, ongedwongen sfeer. Voor een vereniging waar je je welkom voelt. Natuurlijk worden de trainingen verzorgd door een deskundige leiding. Hierdoor zijn de lessen niet alleen goed en leuk, maar ook veilig en verantwoord. De uitstekende faciliteiten van de sporthal dragen daar zeker aan bij.

Veiligheid

Veiligheid draait niet alleen om lichamelijke veiligheid. We willen dat onze leden zich ook geestelijk veilig voelen. Pesten is uit den boze. De Samensprong heeft daarom een pestprotocol opgesteld.