Vereniging

VerenigingSamensprong Lid worden

De Samensprong is een sportvereniging die al bestaat sinds 1958. Natuurlijk veranderde er in al die jaren een hoop, maar één ding is gebleven: het plezier om samen te sporten. Jong en oud, vrijblijvend of fanatiek: iedereen kan bij ons terecht.

Huishoudelijk reglement

Hoe we ons als leden organiseren in de vereniging hebben we vastgelegd in regels. Aan deze regels hebben wij ons met elkaar te houden. Op 21 januari 2021 is door de Algemene ledenvergadering het huishoudelijk reglement met actuele aanpassingen opnieuw vastgesteld. Klik op deze link voor het hele document.

Algemene ledenvergadering

Ieder jaar nodigt het bestuur van De Samensprong alle leden uit voor een Algemene ledenvergadering. Deze vindt vrijwel altijd plaats in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. We kijken dan terug op het vorige jaar, onder andere naar wat we met elkaar hebben gedaan en bereikt. En hoe we er financieel voor staan. We kijken ook met elkaar naar de plannen voor het nieuwe jaar. Hieronder kun je klikken op de verslagen vanaf 2016:

Verslag Algemene ledenvergadering 21-01-2021

Verslag Algemene ledenvergadering 23-01-2020

Verslag Algemene ledenvergadering 24-01-2019

Verslag Algemene ledenvergadering 25-01-2018

Verslag Algemene ledenvergadering 23-03-2017

Verslag Algemene ledenvergadering 24-03-2016

Deskundige trainers

De inzet en het enthousiasme van de trainers en de vele vrijwilligers zorgen voor een prettige, ongedwongen sfeer. Voor een vereniging waar je je welkom voelt. Natuurlijk worden de trainingen verzorgd door een deskundige leiding. Hierdoor zijn de lessen niet alleen goed en leuk, maar ook veilig en verantwoord. De uitstekende faciliteiten van de sporthal dragen daar zeker aan bij.

Veiligheid

Veiligheid draait niet alleen om lichamelijke veiligheid. We willen dat onze leden zich ook geestelijk veilig voelen. Pesten is uit den boze. De Samensprong heeft daarom een pestprotocol opgesteld.