Veilig sportklimaat

Bericht van 1-8-2020:

Je verhaal doen

De KNGU roept mensen op hun verhaal te doen wanneer zij zich op welke manier dan ook gekwetst voelen door de manier waarop zij getraind zijn. Dat kan heel lang geleden zijn of kort of nog in het heden plaatsvinden. Ook mensen die getuige zijn geweest van fysiek – en/of mentaal geweld tegen (jeugdige) turnsters en turners, worden opgeroepen dit te vertellen.

Het bestuur van de Samensprong roept alle (jeugd)leden en/of hun ouders/verzorgers op om hun verhaal te doen, wanneer daartoe aanleiding is. Als bestuur en trainersgroep kunnen wij natuurlijk zeggen dat alle kinderen bij de Samensprong veilig zijn en van onze trainers pedagogisch verantwoorde trainingen krijgen. Maar wat als dat niet zo is? Of als dat vroeger zo niet is geweest en mensen hebben daar nog steeds last of verdriet van?

Vertrouwenscontactpersoon

Bij onze vertrouwenscontactpersonen van de Samensprong kun je terecht, wanneer je wil praten. Zij kunnen ook helpen om de juiste route te bewandelen naar de vertrouwenscontactpersonen van de KNGU en het NOC/NSF. Stuur een e-mail naar: vertrouwenspersoon@samensprong.nl. Indien je liever direct contact opneemt met de vertrouwenspersoon van de KNGU mail dan naar: vanderweg@kngu.nl.

Vertel in de e-mail hoe de vertrouwenscontactpersoon contact met je kan opnemen. Via mail of telefoon. Laat ook eventueel je telefoonnummer achter zodat zij je kunnen bellen.

Veilig sportklimaat

Op de website van de Samensprong kun je lezen hoe wij met elkaar aan een veilig sportklimaat werken. Dat hebben we in 2019 geschreven en moet voor de komende drie jaar gelden. Samen met de trainers werkt het bestuur daarover een aantal stappen uit. Bij de introductiebijeenkomsten aan het begin van het turnseizoen zullen we je daar meer over vertellen.

Op de website kun je ook het pestprotocol vinden en informatie over onze vertrouwenscontactpersoon.

Het bestuur roept je op om te praten met de vertrouwenscontactpersonen wanneer je nare dingen hebt meegemaakt in het turnen of nog steeds meemaakt. Het spreekt vanzelf dat je bij de vertrouwenscontactpersoon je verhaal anoniem kunt doen indien je daar behoefte aan hebt.

Bericht van 23-01-2020:
Veilig sportklimaat-beleid 2019-2022

Met de welkome input van trainers en vrijwilligers van de Samensprong heeft het bestuur in 2019 gewerkt aan een nieuw beleidsdocument, waarin een veilig sportklimaat centraal staat voor zowel onze (jeugd)leden als voor onze trainersgroep.

NOC*NSF en de KNGU hebben hiervoor richtlijnen opgesteld waar onze vereniging door middel van dit document nu goed bij aangehaakt is. Ook hebben de beheerders van sportaccommodatie De Drie Linden actief meegewerkt aan een actuele Sport Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Het document is met kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld tijdens de ALV van 2020. En moet geëvalueerd worden en bijgesteld op de ALV van 2023. De informatiebijeenkomst over een veilig sportklimaat van 27 mei 2019 was zeer de moeite waard maar werd door slechts enkele leden bezocht.

Wil je er meer over lezen, klik dan hier voor de volledige tekst van het beleid.