De Samensprong Prinsenbeek

... voor gymnastiek en turnen op alle niveaus

Selectie Turnen

Fysio- / manueel en podotherapeut

E-mail Print PDF

Verenigingsfysio- / manueel therapeut Joep Wolbers.


Sinds vorig seizoen werken wij met een fysio - / manueel therapeut die verbonden is aan de vereniging. Joep Wolbers ( tel: 076 – 541 67 88, http://www.breda-fysiotherapie.nl/) komt gedurende het seizoen tijdens trainingen kijken naar de opbouw van de trainingen en de houding van de turn(st)ers. Daarnaast helpt hij het trainersteam bij vragen en heeft hij gedurende zijn aanwezigheid in de turnhal spreekuur voor de leden van de Samensprong. Buiten de spreekuren is het natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak bij hem te maken.


Joep zal ons het komende seizoen helpen om de turn(st)ers zo goed mogelijk te begeleiden en te volgen. Dit doet hij in nauwe samenwerking met  Marc van Summeren, podotherapeut / podoloog ( tel: 076 – 542 27 30, http://www.podotherapievansummeren.nl). 


Joep Wolbers en Marc van Summeren


Zij zijn specialisten op het gebied van blessurebehandeling bij turnen. Om de turn(st)ers optimaal te kunnen behandelen gebruiken zij elkaars specifieke kennis en knowhow.  Welke behandeling kan het snelste leiden tot het doel: de pijnklachten verhelpen.

Vaak is een combinatie tussen verschillende behandelingen de sleutel tot succes.

Zo worden de turn(st)ers indien nodig samen behandeld. Is het samen behandelen door bijvoorbeeld tijdgebrek niet mogelijk, dan worden de onderzoeksgegevens uitgewisseld en besproken. Zo kan een behandelplan worden opgesteld om een optimale behandeling na te streven.

Hieronder een opsomming van veel voorkomende pijnklachten/blessures die door ons behandeld worden:
- pijn in de holte van de voet (plantaire fasciitis);

- pijn in de hiel (Morbus Sever Schinz, hielspoor);

- achillespeesklachten;
- voorvoet/teenklachten;

- scheenbeenklachten (shin splints);

- veelvuldig zwikken als gevolg van instabiliteit/hypermobiliteit;

- pijnklachten in knie (Osgood Schlatter, jumpers knee, retropatellaire chondropathie);
- pijnklachten in heup (slijmbeursontstekingen, instabiliteits/inklemmingsklachten);
- lage rugklachten (SI-dysfuncties, instabiliteitsklachten, beenlengteverschil).

Onze advies is niet te lang te wachten en een afspraak te maken bij een of beide  therapeuten.

Selectie Samensprong Heren

E-mail Print PDF

De heren selectie van turnvereniging de Samensprong uit Prinsenbeek komt in verschillende categorieën uit.Zij turnen zowel landelijke wedstrijden als regionale wedstrijden. De heren die uitkomen in het landelijke circuit en dus ook deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen, turnen in de 1e en 2e divisie.Jongens die uitkomen in het regionale circuit turnen in de 4e divisie.Buiten deze wedstrijdgroep is er ook nog een opleidingsgroep, deze groep bestaat uit jonge talentvolle turners die opgeleid worden om straks in de 1e en 2e divisie uit te komen.De selectie groep van de heren staat onder leiding van hoofdtrainer Jochem Verschuren, tijdens de trainingen word hij ondersteund door trainers Bjorn Strous (nationale groep), Dennis Stouthamer (regionale groep), Mark Thijs en Niek Vloedgraven (opleidingsgroep).

Opleidingsgroep:

De opleidingsgroep bestaat uit jonge, talentvolle turners in de leeftijd 5 t/m 8 jaar. In de opleidingsgroep kom je wanneer je voor de recreatie groep of de peuter en kleuter groepen te goed bent. De jongens uit de opleidingsgroep trainen 4 uur in de week, 2 uur op dinsdag en 2 uur op zaterdag. Deze jongens worden opgeleid om later uit te gaan komen voor de nationale groep, dit betekend in de 1e of 2e divisie. In de tijd dat de jongens deel uit maken van de opleidingsgroep zullen zij niet deelnemen aan wedstrijden, enkel aan onderling georganiseerde wedstrijden en de clubkampioenschappen.

Regionale groep:

De regionale groep is er voor de jongens die het niveau van de nationale groep (1e & 2e divisie) niet aankunnen, zij komen dan ook uit in de 4e divisie. De leeftijdscategorieën in deze groep zijn heel divers en verschillen dan ook van 9 t/m 17 jaar. De jongens uit de regionale groep trainen 4 uur in de week, 2 uur op donderdag en 2 uur op zaterdag. Buiten het trainen doen ze ook nog mee aan wedstrijden, dit zijn onderlinge wedstrijden, clubkampioenschappen en de regiokampioenschappen.


Nationale groep:

De nationale groep komt uit in de 1e en 2e divisie, dit zijn jongens vanaf 9 jaar. De jongens die in de nationale groep turnen doen ook mee aan wedstrijden. Zij doen onderlinge wedstrijden, regionale wedstrijden, clubkampioenschappen en de Nederlandse Kampioenschappen. Deze jongens trainen allemaal 9 uur in de week, 3 uur op dinsdag, 3 uur op donderdag en 3 uur op zaterdag. 

Doorstroommogelijkheden

Om in deze wedstrijdgroep te komen zal er eerst nog wel een route moeten worden afgelegd, zo starten alle nieuwe leden in de recreatie groep, deze groep traint 1 uur in de week. Hier worden talenten en potentieel wedstrijdturners gescout.Vanuit deze groep zijn er verschillende doorstroommogelijkheden, afhankelijk van de leeftijd.De jongens die doorstromen t/m 8 jaar, komen automatisch in de opleidingsgroep. Zij trainen dan 4 uur in de week. Jongens die 9 jaar of ouder zijn kunnen op 2 verschillende manieren doorstromen, afhankelijk van de potentie en het niveau.De eerste mogelijkheid is direct naar de wedstrijdgroep, maar dit is maar voor een beperkt aantal jongens weggelegd. De andere mogelijkheid is een tussengroep, de recreatie plus groep. Deze groep is er voor jongens die boven het niveau liggen van de recreatiegroep maar nog net het niveau van de wedstrijdgroep niet aankunnen. Om deze doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen kunnen deze jongens instromen in de recreatie plus groep.Omdat er voor de wedstrijdgroep een bepaald niveau wordt geëist, is dit niet voor iedereen weggelegd.


Mocht je de selectie groep van de heren willen volgen kun je ons liken op Facebook (http://www.facebook.com/samensprong), ons volgen op Twitter (http://www.twitter.com/samensprong) of onze filmpjes bekijken op Youtube (www.youtube.com/samensprong).

© 2011 De Samensprong Prinsenbeek - Wijzigingen en typefouten voorbehouden - Neem contact op over de website.